Velev Machinery LTD

Проектиране, изграждане и поддръжка на стационарни и модулни трошачно-пресевни инсталации.Мобилни машини

metodi.velev@velevmachinery.com